Macedonia Północna

kategoria: Macedonia - świadectwa zdrowia [14]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Świadectwo weterynaryjne dla jaj (E) wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 463
2019-09-18 16:16 305.32KB Świadectwo weterynaryjne dla jaj (E) wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej 305.32KB
pdf Świadectwo weterynaryjne dla miodu, mleczka pszczelego oraz innych produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 537
2019-10-02 15:21 383.17KB Świadectwo weterynaryjne dla miodu, mleczka pszczelego oraz innych produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej 383.17KB
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów jajecznych (EP) przeznaczonych do wysyłki lub tranzytu przez terytorium Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 416
2019-10-02 15:22 280.23KB Świadectwo weterynaryjne dla produktów jajecznych (EP) przeznaczonych do wysyłki lub tranzytu przez terytorium Republiki Macedonii Północnej 280.23KB
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów mięsnych/przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do wysyłki do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 944
2019-09-18 16:15 449.92KB Świadectwo weterynaryjne dla produktów mięsnych/przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do wysyłki do Republiki Macedonii Północnej 449.92KB
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych do spożycia przez ludzi uzyskanych z mleka krów, owiec, kóz i bawołów z państw trzecich lub ich części zatwierdzonych zgodnie z kolumną B, w części 7, załącznika VI, Księgi Zasad* lub zgodnie z równoważną kolumną B, załącznika I do rozporządzenia 605/2010, przeznaczonych do wwozu do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 1143
2019-09-19 08:16 303.63KB Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych do spożycia przez ludzi uzyskanych z mleka krów, owiec, kóz i bawołów z państw trzecich lub ich części zatwierdzonych zgodnie z kolumną B, w części 7, załącznika VI, Księgi Zasad* lub zgodnie z równoważną kolumną B, załącznika I do rozporządzenia 605/2010, przeznaczonych do wwozu do Republiki Macedonii Północnej 303.63KB
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części wymienionych w załączniku 6, części 7, kolumnie C Księgi Zasad* lub w równoważnej kolumnie C, załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonych do wwozu do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 679
2019-10-02 15:23 320.32KB Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części wymienionych w załączniku 6, części 7, kolumnie C Księgi Zasad* lub w równoważnej kolumnie C, załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonych do wwozu do Republiki Macedonii Północnej 320.32KB
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych uzyskanych z surowego mleka, przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części zatwierdzonych zgodnie z załącznikiem 6, części 7, kolumny A Księgi Zasad* lub zgodnie z równoważną kolumną A, załącznika I do rozporządzenia 605/2010, do przywozu do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 567
2019-09-18 15:47 299.48KB Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych uzyskanych z surowego mleka, przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części zatwierdzonych zgodnie z załącznikiem 6, części 7, kolumny A Księgi Zasad* lub zgodnie z równoważną kolumną A, załącznika I do rozporządzenia 605/2010, do przywozu do Republiki Macedonii Północnej 299.48KB
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 520
2019-10-02 15:23 377.35KB Świadectwo weterynaryjne dla produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej 377.35KB
pdf Świadectwo weterynaryjne na import świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, ze świń domowych (Sus scrofa) do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 926
2019-09-18 15:45 392.54KB Świadectwo weterynaryjne na import świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, ze świń domowych (Sus scrofa) do Republiki Macedonii Północnej 392.54KB
pdf Świadectwo zdrowia dla mięsa drobiowego (POU) wysyłanego do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 1496
2019-09-18 15:49 330.16KB Świadectwo zdrowia dla mięsa drobiowego (POU) wysyłanego do Republiki Macedonii Północnej 330.16KB
pdf Świadectwo zdrowia dla mięsa mielonego uzyskanego z indyków (1) oraz mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie (POU- MI /MSM) przeznaczonego na import do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 656
2019-09-19 08:44 261.5KB Świadectwo zdrowia dla mięsa mielonego uzyskanego z indyków (1) oraz mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie (POU- MI /MSM) przeznaczonego na import do Republiki Macedonii Północnej 261.5KB
pdf Świadectwo zdrowia dla wyrobów mięsnych wysyłanych z państw członkowskich UE do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 732
2019-09-18 15:48 557.02KB Świadectwo zdrowia dla wyrobów mięsnych wysyłanych z państw członkowskich UE do Republiki Macedonii Północnej 557.02KB
pdf Świadectwo zdrowia na import do Republiki Macedonii Północnej produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
ilość pobrań: 858
2019-10-02 15:24 659.56KB Świadectwo zdrowia na import do Republiki Macedonii Północnej produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 659.56KB
pdf Świadectwo zdrowia na import świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego z bydła domowego (w tym gatunków Bison i Bubalus oraz ich krzyżówek) do Republiki Macedonii Północnej
ilość pobrań: 908
2019-09-18 15:50 500.81KB Świadectwo zdrowia na import świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego z bydła domowego (w tym gatunków Bison i Bubalus oraz ich krzyżówek) do Republiki Macedonii Północnej 500.81KB
kategoria: Macedonia - wymagania weterynaryjne [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Dz. Urz. Republiki Macedonii Decyzja 216 z 15.12.2016
ilość pobrań: 1590
2017-05-23 13:46 2.66MB Dz. Urz. Republiki Macedonii Decyzja 216 z 15.12.2016 2.66MB
pdf Książka procedur pl
ilość pobrań: 2886
2017-05-23 13:46 551.57KB Książka procedur pl 551.57KB
pdf Załącznik do książki procedur
ilość pobrań: 1182
2017-05-23 13:47 42.15KB Załącznik do książki procedur 42.15KB
pdf Załącznik VI część 4 do Księgi Procedur
ilość pobrań: 1159
2017-05-23 13:47 90.42KB Załącznik VI część 4 do Księgi Procedur 90.42KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska