Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Zwierzęta/Zwierzęta akwakultury - zasady przemieszczania i wydawania świadectw

Zwierzęta akwakultury - zasady przemieszczania i wydawania świadectw

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/689 wprowadza następujące statusy zdrowotne obszaru/zakładu, w którym utrzymywane są zwierzęta akwakultury:

  1. Wolny
  2. Objęty programem likwidacji
  3. Objęty programem nadzoru
  4. Bez statusu wolny/nieobjęty programem likwidacji

Co do zasady, przemieszczanie żywych zwierząt wodnych z gatunków umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882 w odniesieniu do jednej lub większej liczby chorób umieszczonych w ww. wykazie odbywa się do obszarów/zakładów o równoważnym statusie zdrowotnym lub niższym (z wyłączeniem odstępstw) w stosunku do chorób kategorii C, o ile takie przemieszczenie nie zagrozi statusowi zdrowotnemu obszaru/zakładu przeznaczenia.

Przesyłce musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, gdy:

  • zwierzęta należą do gatunków umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882 i mają zostać przemieszczone do państwa członkowskiego/strefy/kompartmentu o statusie „wolny” lub „objęty programem likwidacji”;
  • gdy dane zwierzęta należą do gatunków umieszczonych w ww. wykazie w odniesieniu do chorób kategorii A i zezwolono na opuszczenie przez te zwierzęta obszaru objętego ograniczeniami, który podlega środkom zwalczania chorób zakaźnych.

We wszystkich pozostałych przypadkach, wymagana jest deklaracja sporządzona przez podmiot w miejscu pochodzenia zwierząt wodnych w jednym państwie członkowskim dotycząca przemieszczania tychże do miejsca ich przeznaczenia w innym państwie członkowskim.

Szczegółowe zasady dotyczące przemieszczania zwierząt wodnych w Unii Europejskiej zostały opisane w następujących aktach prawnych:

Wykazy podmiotów, stref/enklaw

kategoria: Wykazy podmiotów i stref/enklaw (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council) [5]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury
ilość pobrań: 18118
2024-04-24 10:06 2.6MB Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury 2.6MB
pdf Status Polski w odniesieniu do zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR/Status of Poland in relation to infection with HPR-deleted ISAV
ilość pobrań: 470
2024-05-10 11:28 94.31KB Status Polski w odniesieniu do zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR/Status of Poland in relation to infection with HPR-deleted ISAV 94.31KB
pdf Strefy/kompartmenty uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zones/compartments declared VHS free in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019
ilość pobrań: 3399
2024-05-10 11:29 170KB Strefy/kompartmenty uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zones/compartments declared VHS free in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019 170KB
pdf Strefy/kompartmenty uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zones/compartments declared IHN free in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019
ilość pobrań: 3069
2024-05-10 11:28 172.82KB Strefy/kompartmenty uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zones/compartments declared IHN free in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019 172.82KB
pdf Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in accordance with Council Directive 2006/88/EC
ilość pobrań: 2405
2024-05-10 11:28 120.21KB Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in accordance with Council Directive 2006/88/EC 120.21KB

Informacje Komisji Europejskiej na temat handlu zwierzętami akwakultury dostępne są tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska