Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 4 ognisk wścieklizny u zwierząt w województwie podkarpackim w 2023 roku

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 4 ognisk wścieklizny u zwierząt w województwie podkarpackim w 2023 roku

Komunikaty 2023-11-20

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu 4 ognisk wścieklizny u zwierząt w województwie podkarpackim na postawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie oraz w PIWet - PIB w Puławach.  

Ognisko wścieklizny nr PL-RABIES-2023-00004 zostało stwierdzone u lisa padłego w miejscowości Michniowiec, gmina Czarna, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, w odległości około 1 km od granicy z Ukrainą.

Ognisko wścieklizny nr PL-RABIES-2023-00005 zostało stwierdzone u lisa zabitego w miejscowości Stubno, gmina Stubno, powiat przemyski.

Ognisko wścieklizny nr PL-RABIES-2023-00006 zostało stwierdzone u lisa zabitego w miejscowości Cieszacin Wielki, gmina Pawłosiów, powiat jarosławski.

Ognisko wścieklizny nr PL-RABIES-2023-00007 zostało stwierdzone u psa poddanego eutanazji (pies nie był szczepiony przeciwko wściekliźnie) w miejscowości Zadąbrowie, gmina Orły, powiat przemyski.

W próbkach poddanych badaniom laboratoryjnych w ZHW w Krośnie w dniach 18 - 25 października 2023 r. stwierdzono obecność antygenu lyssawirusa, uzyskując dodatni wynik immunofluorescencji bezpośredniej. Następnie na podstawie badań różnicowania przeprowadzonych w PIWet - PIB Puławy, w listopadzie br. uzyskano potwierdzenie obecność materiału genetycznego wirusa wścieklizny szczepu ulicznego.

W związku ze stwierdzeniem wścieklizny w woj. podkarpackim, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zostały wdrożone środki zwalczania choroby określone w aktach prawa miejscowego:

- rozporządzeniu nr 1/2023 Powiatowego Lekarza weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu bieszczadzkiego i rozporządzeniu nr 2 z dnia 22 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie nr 1/2023,

- rozporządzeniu nr 28/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów jarosławskiego i przeworskiego,

- rozporządzeniu nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w powiecie przemyskim,

- rozporządzeniu nr 30/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w powiecie przemyskim i jarosławskim.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska