Króliki domowe

Przemieszczanie królików jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z  krajów trzecich na terytorium UE możliwe jest jedynie w przypadku, gdy króliki towarzyszą właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za przesyłkę. Przesyłka nie może zawierać więcej niż pięć królików i jej przemieszczenie nie może mieć charakteru handlowego (króliki nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innej osobie).

Wymogi zdrowotne

Króliki muszą spełniać wymogi zdrowotne określone w § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt, tj.:

  • pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono:
    • wścieklizny lub nie podejrzewano jej wystąpienia w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę,
    • u zwierząt klinicznych objawów myksomatozy królików,
  • nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w których stwierdzono wściekliznę lub podejrzewano jej wystąpienie - w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę,
  • są zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez upoważnionego lekarza weterynarii w kraju trzecim i spełniają gwarancje opisane w świadectwie.

Świadectwo zdrowia

Proponowany wzór świadectwa zdrowia dostępny jest poniżej. Dopuszcza się stosowanie innych świadectw zdrowia, jeżeli ich treść potwierdzać będzie wymagania zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

kategoria: Przemieszczenia niehandlowe - proponowany wzór świadectwa zdrowia [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Króliki domowe - świadectwo zdrowia
ilość pobrań: 5359
2017-09-05 08:17 166.29KB Króliki domowe - świadectwo zdrowia 166.29KB

Wykaz przejść granicznych i sankcje

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska