O chorobie Aujeszky'ego - drogi zakażenia, objawy, postępowanie

Chroba Aujeszky'ego jest wirusową chorobą zakaźną zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, głównie świń. Na zakażenie wirusem wrażliwe są niemal wszystkie gatunki ssaków, z wyjątkiem człowieka i małp bezogonowych. Czynnikiem chorobotwórczym jest wirus SHV-1 (Herpesvirus suis typ 1). Głównym rezerwuarem wirusa w środowisku są świnie.

Więcej o chorobie Aujeszky'ego można przeczytać na stronie OIE.

Drogi zakażenia

Do zakażenia może dojść drogą donosową, doustną, poprzez uszkodzenie skóry, w czasie krycia lub unasienniania lub droga wewnątrzmaciczną (płody od matki).   Zwierzęta mięsożerne (np. psy, koty) mogą zarazić się chorobą przez zjedzenie surowej zakażonej wieprzowiny.

Objawy

Wirus u świń atakuje wiele narządów. Może się utrzymywać w stanie latentnym (uśpionym) nawet przez okres całego życia świni. Czynniki obniżające odporność (stres, nieodpowiednie żywienie, inne choroby) powodują okresowe siewstwo wirusa.

U świń typowe objawy choroby to:

  • gorączka,
  • szare zabarwienie skóry,
  • duszność,
  • biegunka,
  • spadek ciężaru ciała, większe zużycie paszy
  • drżenie mięśni (drżączka prosiąt),
  • wygięcie kręgosłupa,
  • ślinotok, niedowłady,
  • porażenia,
  • u loch: zaburzenia rozmnażania (ronienia, martwe płody, słabe mioty, spadek liczby prosiąt w miocie).

U innych gatunków zwierząt (bydło, psy, koty) choroba cechuje się głównie objawami ze strony układu nerwowego: niedowłady, porażenia, bardzo silny świąd, który prowadzi do samookaleczeń zwierzęcia. Dla nich choroba ta jest śmiertelna

Zgłoszenie podejrzenia i postępowanie powiatowego lekarza weterynarii

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku stwierdzenia choroby Aujeszkyego u świń w stadzie, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, uznaje stado za zawieszone i w odniesieniu do tego stada wprowadza określone w prawie nakazy i zakazy, w tym nakazuje zabicie świń, u których stwierdzono wynik dodatni badania.

Więcej o obowiązkach posiadacza zwierzą oraz o przysługujących posiadaczowi zapomogach i odszkodowaniach z tytułu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt można przeczytrać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska