Przepisy prawne dotyczące salmonelloz u drobiu

Prawo unijne

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R2035

* Prosimy o upewnienie się po kliknięciu odnośnika, czy w nagłówku otworzonego dokumentu nie ma informacji o zmianach. W razie, gdyby była taka informacja, wówczas należy kliknąć odnośnik do aktualnej wersji skonsolidowanej.

Prawo krajowe:

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska