Przepisy prawne dotyczące salmonelloz u drobiu

Prawo unijne

* Prosimy o upewnienie się po kliknięciu odnośnika, czy w nagłówku otworzonego dokumentu nie ma informacji o zmianach. W razie, gdyby była taka informacja, wówczas należy kliknąć odnośnik do aktualnej wersji skonsolidowanej.

Prawo krajowe:

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska