Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zdrowie zwierząt/Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt/Choroby ryb/Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis - EHN)

Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis - EHN)

 1. Czynnik etiologiczny
  • wirus  epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego - EHNV
  • Rodzina: Iridoviridae
  • Rodzaj: Ranavirus
 2. Gatunki utrzymywane w polskich hodowlach
  • podatne na chorobę:
   • pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)
   • okoń (Perca fluviatilis)
  • wektory:
   • karp i karp koi (Cyprinus carpio)
   • karaś (Carassius carassius)
   • tołpyga pstra (Aristichthys nobilis)
   • tołpyga biała (Hypophtalmichthys molitrix)
   • płoć (Rutilus rutilus)
   • wzdręga (Scardinius erythrophthalmus)
   • lin (Tinca tinca)
   • ryby z rodzaju Leuciscus spp.
 3. Objawy kliniczne
  • zwiększone liczba ruchów wieczka skrzelowego
  • ciemne zabarwienie skóry
  • zmiany skórne.
 4. Drogi rozprzestrzeniania się wirusa
  • za pośrednictwem wody
  • za pośrednictwem wektorów
  • za pośrednictwem sprzętu rybackiego, basenów i skrzynek do transportu ryb
 5. Występowanie choroby na terenie kraju: nie występuje 
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska