Wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia - VHS)

 1. Czynnik etiologiczny
  • wirus wirusowej posocznicy krwotocznej - VHSV
  • Rodzina: Rhabdowiridae
  • Rodzaj: Novirhabdovirus
 2. Gatunki utrzymywane w polskich hodowlach
  • podatne na chorobę:
   • pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)
   • szczupak (Esox lucius)
   • lipień europejski (Thymallus thymallus)
   • sieja europejska (Coregonus laveratus)
   • sielawa (Coregonus albula)
  • wektory:
   • szczupak (Esox lucius)
   • sandacz (Sander lucioperca)
   • sum europejski (Silurus glanis)
   • sum afrykański (Clarias gariepinus)
   • karp i karp koi (Cyprinus carpio)
   • karaś (Carassius carassius)
   • karaś złocisty (Carassius auratus)
   • tołpyga pstra (Aristichthys nobilis)
   • tołpyga biała (Hypophtalmichthys molitrix)
   • płoć (Rutilus rutilus)
   • wzdręga (Scardinius erythrophthalmus)
   • lin (Tinca tinca)
   • ryby z rodzaju Leuciscus spp.
   • gatunki jesiotrów utrzymywane w Polsce
 3. Objawy kliniczne
  • pociemnienie powłok
  • wysadzenie gałek ocznych
  • wylewy krwawe w gałce ocznej
  • ruchy spiralne, gwałtowne szusy
  • obrzęk ciała
  • anemia skrzeli
  • wybroczyny u nasady płetw
 4. Drogi rozprzestrzeniania się wirusa
  • kontakt bezpośredni
  • za pośrednictwem wody
  • na dziobach ptaków rybożernych
  • za pośrednictwem sprzętu rybackiego, basenów i skrzynek do transportu ryb
 5. Występowanie choroby na terenie kraju: występuje 
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska