Wiosenna wiremia karpi (Spring viremia of carp - SVC)

 1. Czynnik etiologiczny:
  • wirus wiosennej wiremii karpi - SVCV, Carp sprivivirus
  • Rodzina Rhabdoviridae
  • Rodzaj Sprivivirus
 2. Gatunki utrzymywane w polskich hodowlach:
  • karp i inne ryby karpiowate (Cyprinidae)
  • wylęg suma pospolitego (Silurus glanis)
 3. Objawy kliniczne:
  • letarg
  • odłączanie od ławicy
  • zaburzenia równowagi
  • bladość skrzeli
  • poszerzenie jamy brzusznej
  • wytrzeszcz oczu
 4. Drogi rozprzestrzeniania się wirusa:
  • za pośrednictwem ryb (ryby chore oraz ryby nosiciele)
  • szerzenie wraz z odchodami, śluzem ze skrzeli i skóry oraz moczem
  • w małym stopniu wirus może być przenoszony wraz z ikrą
  • szerzenie za pośrednictwem wody, mułu, ptaków, pasożytów zewnętrznych oraz sprzętu rybackiego
 5. Ostatni zgłoszony przypadek w 2019 r.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska