Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zdrowie zwierząt/Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt/Choroby ryb/Zakażenie wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (ISAV z delecją w regionie HPR)

Zakażenie wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (ISAV z delecją w regionie HPR)

 1. Czynnik etiologiczny
  • wirus zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym - ISAV
  • Rodzina: Orthomyxoviridae
  • Rodzaj: Isavirus
 2. Gatunki utrzymywane w polskich hodowlach
  • podatne na chorobę:
   • pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)
   • łosoś atlantycki (Salmo salar)
   • troć wędrowna (Salmo trutta)
  • wektory: brak
 3. Objawy kliniczne
  • letarg
  • wysadzenie gałek ocznych
  • wybroczyny w przedniej komorze oka
  • powiększenie obrysu brzusznej części ciała
 4. Drogi rozprzestrzeniania się wirusa
  • za pośrednictwem odchodów i moczu chorych ryb
  • kontakt bezpośredni
  • za pośrednictwem wody
 5. Występowanie choroby na terenie kraju: nie występuje

Zgodnie z częścią I załącznika XIV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/620 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie oraz zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie całe terytorium Polski ma status obszaru wolnego od zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02021R0620-20220718

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska