Świadectwo zdrowia

kategoria: Świadectwo weterynaryjne dla psów, kotów i fretek przywożonych z państw trzecich do Polski [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ŚWIADECTWO ZDROWIA/HEALTH CERTIFICATE - przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do UE
ilość pobrań: 32412
2019-10-31 17:27 388KB ŚWIADECTWO ZDROWIA/HEALTH CERTIFICATE - przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do UE 388KB
 • musi wystawić urzędowy lub upoważniony lekarz weterynarii,
 • musi być wypełnione drukowanymi literami,
 • musi być sporządzone przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu oraz w języku angielskim,
 • musi zawierać informacje takie jak numer zwierzęcia oraz szczegóły dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie i badania krwi (więcej o badaniu czytaj tutaj),
 • podpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku,
 • zachowuje ważność przez 10 dni od dnia wystawienia do dnia kontroli identyfikacji i dokumentacji w określonym unijnym punkcie kontroli (lista unijnych punktów kontroli dostępna jest tutaj),
 • w przypadku dalszego przemieszczania w ramach UE świadectwo zachowuje ważność przez 4 miesiące od dnia kontroli identyfikacji i dokumentacji lub do dnia ważności szczepienia na wściekliznę, jeżeli ważność ta wygasa w ciągu ww. 4 miesięcy (konieczna adnotacja w dokumencie podczas kontroli na granicy);
 • jeżeli do świadectwa dołączone zostają dodatkowe arkusze lub dokumenty potwierdzające, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa przez złożenie podpisu oraz pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron;
 • jeżeli świadectwo składa się z wielu stron, arkuszy czy dokumentów, każda ze stron musi być ponumerowana w następujący sposób: (numer strony) z (całkowita liczba stron) na dole strony oraz musi być opatrzona na górze każdej strony numerem referencyjnym świadectwa, nadanym przez właściwy organ;
 • stwierdzenia zawarte w treści świadectwa, które nie są stosowane, mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędowego lekarza weterynarii lub całkowicie usunięte z treści świadectwa;
 • do świadectwa musi być dołączony uwierzytelniony odpis urzędowego sprawozdania z zatwierdzonego laboratorium w sprawie wyników badań na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie (jeśli wymagane).
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska