Reimport zwierząt

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację).

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2074 z dnia 23 września 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625  w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim graniczny lekarz weterynarii w  punkcie kontroli granicznej (BCP) przeprowadza następujące kontrole zwierząt pochodzących z UE i do niej wracających:

  1. Kontrolę dokumentacji
  2. Kontrolę identyfikacyjną
  3. Kontrolę bezpośrednią

Warunki reimportu zwierząt

Transport przesyłki zwierząt do jej miejsca przeznaczenia i przybycie przesyłki do tego miejsca są monitorowane zgodnie z art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1666.

Kontrolowane zwierzęta muszą spełniać wymogi dotyczące ich zdrowia i dobrostanu określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska