Rosja - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Aktualnie (wg stanu na dzień 21 października 2013 r.) obowiązują następujące wzory świadectw:

  • 27 wzorów świadectw zdrowia (wykaz zawarto w załączniku I poniżej), ustalonych z przedstawicielami władz rosyjskich przez Komisje Europejską;
  • 6 wzorów bilateralnych świadectw zdrowia (wykaz zawarto w załączniku II poniżej), ustalonych z przedstawicielami władz rosyjskich przez stronę polską;
  • 15 wzorów przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej, przemieszczanych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE (wykaz zawarto w załączniku III poniżej).

Wszystkie ww. świadectwa posiadają specjalne zabezpieczenia przed fałszerstwem i wystawiane są przez powiatowych lekarzy weterynarii. Dodatkowo Główny Lekarz Weterynarii wydał Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej.

kategoria: Rosja - lista zakładów uprawnionych do wywozu [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rosja - lista uprawnionych zakładów produktów rybołówstwa
ilość pobrań: 2493
2021-05-17 13:06 286.66KB Rosja - lista uprawnionych zakładów produktów rybołówstwa 286.66KB
pdf Rosja - lista uprawnionych zakładów przetwórstwa jaj
ilość pobrań: 1153
2020-11-23 11:18 51.25KB Rosja - lista uprawnionych zakładów przetwórstwa jaj 51.25KB
pdf Rosja - lista uprawnionych zakładów sektora mięsnego i mleczarskiego
ilość pobrań: 8558
2024-03-04 10:21 315.55KB Rosja - lista uprawnionych zakładów sektora mięsnego i mleczarskiego 315.55KB
kategoria: Rosja - świadectwa zdrowia [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik 1.pdf
ilość pobrań: 1513
2017-05-25 08:05 90.29KB Załącznik 1.pdf 90.29KB
pdf Załącznik 2.pdf
ilość pobrań: 1177
2017-05-25 08:05 186.62KB Załącznik 2.pdf 186.62KB
pdf Załącznik 3.pdf
ilość pobrań: 1079
2017-05-25 08:05 53.33KB Załącznik 3.pdf 53.33KB
kategoria: Rosja - wymagania weterynaryjne EUG [37]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Decyzja nr 162 regulamin techniczny UC ryby [tłum.maszynowe PL]
ilość pobrań: 248
2024-01-18 14:00 0.98MB Decyzja nr 162 regulamin techniczny UC ryby [tłum.maszynowe PL] 0.98MB
doc Decyzja nr 162 regulamin techniczny UC ryby [wer oryg. RU]
ilość pobrań: 155
2024-01-18 14:00 862.5KB Decyzja nr 162 regulamin techniczny UC ryby [wer oryg. RU] 862.5KB
dat Decyzja nr 317 O zastosowaniu środków wet.-sanitarnych w EaUG[tłum. maszynowe PL]
ilość pobrań: 583
2024-01-18 14:01 1.3MB Decyzja nr 317 O zastosowaniu środków wet.-sanitarnych w EaUG[tłum. maszynowe PL] 1.3MB
doc Decyzja nr 317 O zastosowaniu środków wet.-sanitarnych w EaUG[wer.oryg.RU]
ilość pobrań: 557
2024-01-18 14:01 1.4MB Decyzja nr 317 O zastosowaniu środków wet.-sanitarnych w EaUG[wer.oryg.RU] 1.4MB
pdf Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 1313
2017-05-19 09:22 55.81KB Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko 55.81KB
pdf Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso - wersje archiwalne
ilość pobrań: 1833
2024-01-18 13:54 298.99KB Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso - wersje archiwalne 298.99KB
dat Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso [tłum.maszynowe PL]
ilość pobrań: 237
2024-01-18 13:58 665KB Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso [tłum.maszynowe PL] 665KB
doc Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso [wer oryg. RU]
ilość pobrań: 161
2024-01-18 13:59 619.5KB Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso [wer oryg. RU] 619.5KB
pdf Decyzja nr 810
ilość pobrań: 1326
2017-05-19 10:01 28.16KB Decyzja nr 810 28.16KB
pdf Decyzja nr 810 załącznik
ilość pobrań: 1164
2017-05-19 10:00 31.74KB Decyzja nr 810 załącznik 31.74KB
pdf Decyzja nr 830
ilość pobrań: 1053
2017-05-19 09:34 22.11KB Decyzja nr 830 22.11KB
pdf Decyzja nr 835
ilość pobrań: 979
2017-05-19 09:59 38.91KB Decyzja nr 835 38.91KB
doc Kontrola granice Unii Celnej
ilość pobrań: 1333
2017-05-19 09:56 283KB Kontrola granice Unii Celnej 283KB
pdf Postanowienie nr 721 o zast międzynar standardów zaleceń i instrukcji
ilość pobrań: 888
2017-05-19 09:55 24.91KB Postanowienie nr 721 o zast międzynar standardów zaleceń i instrukcji 24.91KB
pdf Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych
ilość pobrań: 777
2017-05-19 09:54 36.38KB Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych 36.38KB
pdf Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji (PL)- wersje archiwalne
ilość pobrań: 760
2024-01-18 13:55 769.86KB Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji (PL)- wersje archiwalne 769.86KB
dat Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji [tłum.maszynowePL]
ilość pobrań: 192
2024-01-18 14:02 679.5KB Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji [tłum.maszynowePL] 679.5KB
doc Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji [wer.oryg.RU]
ilość pobrań: 186
2024-01-18 14:02 731.5KB Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji [wer.oryg.RU] 731.5KB
pdf Regulamin Tech UC bezp prod spożywczych - wersje archiwalne
ilość pobrań: 1119
2023-12-18 15:19 289.77KB Regulamin Tech UC bezp prod spożywczych - wersje archiwalne 289.77KB
zip Regulamin Tech UC bezp prod spożywczych obowiązujący od 1.07.2013
ilość pobrań: 144
2023-12-18 11:55 576.88KB Regulamin Tech UC bezp prod spożywczych obowiązujący od 1.07.2013 576.88KB
pdf Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań - wersje archiwalne
ilość pobrań: 771
2023-12-18 15:18 1.25MB Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań - wersje archiwalne 1.25MB
zip Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014
ilość pobrań: 93
2023-12-18 11:57 263.99KB Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014 263.99KB
pdf Regulamin techniczny oznakowanie produktów - wersje archiwalne
ilość pobrań: 797
2023-12-18 15:18 643KB Regulamin techniczny oznakowanie produktów - wersje archiwalne 643KB
zip Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014
ilość pobrań: 88
2023-12-18 11:57 98.92KB Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014 98.92KB
zip Regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 100
2023-12-18 11:59 580.79KB Regulamin techniczny UC mleko 580.79KB
pdf Regulamin techniczny UC mleko - wersje archiwalne
ilość pobrań: 1163
2023-12-18 11:02 268.7KB Regulamin techniczny UC mleko - wersje archiwalne 268.7KB
rtf Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS
ilość pobrań: 770
2019-06-17 11:11 164.31KB Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS 164.31KB
docx Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL
ilość pobrań: 1138
2019-06-17 11:10 17.19KB Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL 17.19KB
pdf Wymagania weterynaryjne UC kody celne - wersje archiwalne
ilość pobrań: 1456
2024-01-18 13:56 205.97KB Wymagania weterynaryjne UC kody celne - wersje archiwalne 205.97KB
doc Wymagania weterynaryjne zał nr 1 paszport dla zwierzęcia
ilość pobrań: 1248
2017-05-19 09:39 141.5KB Wymagania weterynaryjne zał nr 1 paszport dla zwierzęcia 141.5KB
doc Wymagania weterynaryjne zał nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia
ilość pobrań: 740
2017-05-19 09:39 37.5KB Wymagania weterynaryjne zał nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia 37.5KB
doc Wymagania weterynaryjne ze zmianami
ilość pobrań: 1899
2017-05-19 09:36 766.5KB Wymagania weterynaryjne ze zmianami 766.5KB
zip Wymagania weterynaryjne ze zmianami
ilość pobrań: 188
2023-12-18 11:59 501.96KB Wymagania weterynaryjne ze zmianami 501.96KB
zip Wymogi dotyczące produktów spożywczych - wersje archiwalne
ilość pobrań: 1424
2023-12-18 15:18 729.7KB Wymogi dotyczące produktów spożywczych - wersje archiwalne 729.7KB
zip Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost 18.01.12
ilość pobrań: 116
2023-12-18 12:00 4.93MB Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost 18.01.12 4.93MB
zip Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 85
2023-12-18 12:00 441.91KB Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko 441.91KB
pdf Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko - wersje archiwalne
ilość pobrań: 1207
2023-12-18 11:05 425.36KB Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko - wersje archiwalne 425.36KB
kategoria: Rosja - wymagania weterynaryjne RU [74]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Aneks do memorandum
ilość pobrań: 687
2017-05-23 15:07 226.58KB Aneks do memorandum 226.58KB
doc Bloki mięsne mrożone - tłum. pl
ilość pobrań: 862
2017-05-23 15:44 73KB Bloki mięsne mrożone - tłum. pl 73KB
pdf Certyfikacja przed-eksportowa zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzecego eksportowanych z WE do Rosji
ilość pobrań: 985
2017-05-23 15:20 166.26KB Certyfikacja przed-eksportowa zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzecego eksportowanych z WE do Rosji 166.26KB
doc Cukier i wyr. cukiernicze
ilość pobrań: 644
2017-05-25 07:51 245.5KB Cukier i wyr. cukiernicze 245.5KB
doc Dodatki do żywności
ilość pobrań: 904
2017-05-25 07:55 126KB Dodatki do żywności 126KB
doc Dopuszczalne pozostałości pestycydów w paszach
ilość pobrań: 836
2017-05-23 15:42 80KB Dopuszczalne pozostałości pestycydów w paszach 80KB
doc Dopuszczalne śladowe ilości pestycydów w paszach dla zwierząt gospodarskich
ilość pobrań: 773
2017-05-23 15:43 81KB Dopuszczalne śladowe ilości pestycydów w paszach dla zwierząt gospodarskich 81KB
doc GMO
ilość pobrań: 791
2017-05-25 07:56 50.5KB GMO 50.5KB
pdf Higieniczne wymagania bezpieczeństwa dla żywności konserwowanej
ilość pobrań: 676
2017-05-23 15:21 200.67KB Higieniczne wymagania bezpieczeństwa dla żywności konserwowanej 200.67KB
doc Informacja dla konsumenta pl
ilość pobrań: 1839
2017-05-23 15:44 244.5KB Informacja dla konsumenta pl 244.5KB
pdf Informacja dotycząca zatwierdzania magazynów firm logistycznych oraz produktów, dla których wymagane jest świadectwo zdrowia
ilość pobrań: 534
2017-05-23 15:22 72.78KB Informacja dotycząca zatwierdzania magazynów firm logistycznych oraz produktów, dla których wymagane jest świadectwo zdrowia 72.78KB
doc Inne produkty spożywcze
ilość pobrań: 905
2017-05-25 07:55 476.5KB Inne produkty spożywcze 476.5KB
doc Instrukcja kontroli radiologicznej jakości pasz
ilość pobrań: 675
2017-05-23 15:45 37.5KB Instrukcja kontroli radiologicznej jakości pasz 37.5KB
zip Instrukcja mleko
ilość pobrań: 821
2017-05-23 15:07 151.66KB Instrukcja mleko 151.66KB
zip Jakość wody z niescentralizowanych wodociągów
ilość pobrań: 541
2017-05-23 15:06 2.87MB Jakość wody z niescentralizowanych wodociągów 2.87MB
pdf Lista kontrolna - ogólna zakłady pl 15.01.2010
ilość pobrań: 746
2017-05-23 15:12 185.56KB Lista kontrolna - ogólna zakłady pl 15.01.2010 185.56KB
pdf Lista przejść na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z Państwami Członkowskimi UE
ilość pobrań: 2934
2017-05-23 15:23 58.35KB Lista przejść na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z Państwami Członkowskimi UE 58.35KB
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach
ilość pobrań: 3212
2017-05-23 15:45 53KB Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach 53KB
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach
ilość pobrań: 3229
2017-05-23 15:46 67.5KB Maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach 67.5KB
doc Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie regionalizacji
ilość pobrań: 688
2017-05-23 15:49 40KB Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie regionalizacji 40KB
pdf Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzecego przeznaczonych na eksport
ilość pobrań: 740
2017-05-23 15:24 133.78KB Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzecego przeznaczonych na eksport 133.78KB
pdf Memorandum z dn. 14.01.2009 odnośnie dostaw prod. rybołówstwa na rynek FR
ilość pobrań: 644
2017-05-23 15:13 1.82MB Memorandum z dn. 14.01.2009 odnośnie dostaw prod. rybołówstwa na rynek FR 1.82MB
zip Memorandum z dn.19.12.07
ilość pobrań: 505
2017-05-23 15:08 513.58KB Memorandum z dn.19.12.07 513.58KB
zip Metody badania sanitarno-parazytologicznego ryb i owoców morza
ilość pobrań: 516
2017-05-23 15:09 1.58MB Metody badania sanitarno-parazytologicznego ryb i owoców morza 1.58MB
doc Modyfikacje genetyczne materiałów paszowych zarejestrowane w FR
ilość pobrań: 681
2017-05-23 15:47 26KB Modyfikacje genetyczne materiałów paszowych zarejestrowane w FR 26KB
pdf Norma SanPin 2.3.2.1078-01 zal.1.1.15-17 - jaja, prod. jajeczne
ilość pobrań: 953
2017-05-23 15:14 43.93KB Norma SanPin 2.3.2.1078-01 zal.1.1.15-17 - jaja, prod. jajeczne 43.93KB
doc Normy i wymagania pet food pl
ilość pobrań: 5042
2017-05-23 15:47 146.5KB Normy i wymagania pet food pl 146.5KB
pdf Nowelizacja rozporządzenia o zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.2603-10 ryby
ilość pobrań: 614
2017-05-23 15:15 62.7KB Nowelizacja rozporządzenia o zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.2603-10 ryby 62.7KB
pdf Postanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej z dnia 14 listopada 2001 r. nr 36 W sprawie wprowadzenia w życie reguł
ilość pobrań: 588
2017-05-23 15:25 307.94KB Postanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej z dnia 14 listopada 2001 r. nr 36 W sprawie wprowadzenia w życie reguł 307.94KB
pdf Produkty rybołówstwa Rozporządzenie Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej O zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.260
ilość pobrań: 560
2017-05-23 15:17 48.92KB Produkty rybołówstwa Rozporządzenie Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej O zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.260 48.92KB
pdf Protokół do kontroli gospodarstw mleczarskich 15.01.2010
ilość pobrań: 573
2017-05-23 15:19 38.5KB Protokół do kontroli gospodarstw mleczarskich 15.01.2010 38.5KB
doc Protokół inspekcji zakładów przetw. mleka
ilość pobrań: 744
2017-05-23 15:48 34.5KB Protokół inspekcji zakładów przetw. mleka 34.5KB
pdf Protokół inspekcji zakładów przetwórstwa mięsnego wszystkich typów
ilość pobrań: 615
2017-05-23 15:26 133.85KB Protokół inspekcji zakładów przetwórstwa mięsnego wszystkich typów 133.85KB
pdf Protokół kontroli przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego
ilość pobrań: 627
2017-05-23 15:27 96.83KB Protokół kontroli przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego 96.83KB
pdf Protokół wersja angielska
ilość pobrań: 529
2017-05-23 15:17 489.47KB Protokół wersja angielska 489.47KB
pdf Protokół wersja polska
ilość pobrań: 764
2017-05-23 15:18 46.03KB Protokół wersja polska 46.03KB
pdf Przep. bad. wet. zwierząt rzeźnych i ekspertyzy wet.-sanit. mięsa i prod. mięs
ilość pobrań: 928
2017-05-23 15:19 384.47KB Przep. bad. wet. zwierząt rzeźnych i ekspertyzy wet.-sanit. mięsa i prod. mięs 384.47KB
pdf Przepisy i Normatywy sanit.-epidem SanPiN 2.3.2.1078-01 - mięso
ilość pobrań: 1240
2017-05-23 15:30 6.2MB Przepisy i Normatywy sanit.-epidem SanPiN 2.3.2.1078-01 - mięso 6.2MB
zip Przepisy sanitarne dla chłodni
ilość pobrań: 479
2017-05-23 15:10 0.95MB Przepisy sanitarne dla chłodni 0.95MB
zip Rozporz. sanitarne głównego lek. sanitarnego - normy dla prod. mlecz.
ilość pobrań: 536
2017-05-23 15:11 82.09KB Rozporz. sanitarne głównego lek. sanitarnego - normy dla prod. mlecz. 82.09KB
rtf Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS
ilość pobrań: 770
2019-06-17 11:11 164.31KB Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS 164.31KB
docx Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL
ilość pobrań: 1138
2019-06-17 11:10 17.19KB Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL 17.19KB
pdf Ryby SanPiN 2.3.2.1078-01 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wartości odżywczej produktów spożywczych
ilość pobrań: 2766
2017-05-23 15:32 184.05KB Ryby SanPiN 2.3.2.1078-01 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wartości odżywczej produktów spożywczych 184.05KB
pdf Ryby SanPin 2.3.4.050-96 Produkcja i sprzedaż produktów rybołówstwa
ilość pobrań: 2763
2017-05-23 15:32 408.1KB Ryby SanPin 2.3.4.050-96 Produkcja i sprzedaż produktów rybołówstwa 408.1KB
doc SanPiN 2.3.2. 2401 -08
ilość pobrań: 853
2017-05-25 07:58 860.5KB SanPiN 2.3.2. 2401 -08 860.5KB
doc SanPin 2.3.2.1078-01 zał. 8 wymag. dla konserw
ilość pobrań: 1314
2017-05-25 07:59 77KB SanPin 2.3.2.1078-01 zał. 8 wymag. dla konserw 77KB
doc SanPiN 2.3.2.1324-03 pl
ilość pobrań: 911
2017-05-25 08:00 137.5KB SanPiN 2.3.2.1324-03 pl 137.5KB
pdf SanPiN 2.3.2.2.362-08 Zm. i uzup. nr 9 do SanPiN 2.3.2.1078-01
ilość pobrań: 680
2017-05-23 15:34 897.11KB SanPiN 2.3.2.2.362-08 Zm. i uzup. nr 9 do SanPiN 2.3.2.1078-01 897.11KB
doc SanPiN 2.3.2.2421-08
ilość pobrań: 813
2017-05-25 07:59 78.5KB SanPiN 2.3.2.2421-08 78.5KB
doc SanPIN 2.3.4.551-96 pl
ilość pobrań: 1407
2017-05-25 08:00 435.5KB SanPIN 2.3.4.551-96 pl 435.5KB
doc Subst. biol. aktyw. szkodliwe
ilość pobrań: 3005
2017-05-25 07:57 813.5KB Subst. biol. aktyw. szkodliwe 813.5KB
doc Surowce oleiste, prod. tłuszczowe
ilość pobrań: 608
2017-05-25 07:53 172KB Surowce oleiste, prod. tłuszczowe 172KB
doc System certyfikacji eksportu z UE do Federacji Rosyjskiej
ilość pobrań: 1077
2017-05-25 07:48 60.5KB System certyfikacji eksportu z UE do Federacji Rosyjskiej 60.5KB
pdf Terminy przechowywania mięsa wieprz. zalecana zg. z technolog. instr. przyjętymi w fr.
ilość pobrań: 560
2017-05-23 15:35 76.78KB Terminy przechowywania mięsa wieprz. zalecana zg. z technolog. instr. przyjętymi w fr. 76.78KB
doc Ustawa Federalna - mleko i produkty mleczne pl
ilość pobrań: 1872
2017-05-25 08:01 1.28MB Ustawa Federalna - mleko i produkty mleczne pl 1.28MB
doc Uzasadnienie terminów przydatności pl
ilość pobrań: 1458
2017-05-23 15:46 206KB Uzasadnienie terminów przydatności pl 206KB
doc Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z Europy - zał. 1 do pisma z 20.06.13
ilość pobrań: 674
2017-05-25 08:02 44.5KB Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z Europy - zał. 1 do pisma z 20.06.13 44.5KB
pdf Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE
ilość pobrań: 604
2017-05-23 15:35 144.85KB Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE 144.85KB
pdf Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE okres przejściowy
ilość pobrań: 617
2017-05-23 15:36 110.94KB Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE okres przejściowy 110.94KB
doc Wskazówki interpretacyjne dotyczące świadectw weterynaryjnych
ilość pobrań: 794
2017-05-25 07:49 53.5KB Wskazówki interpretacyjne dotyczące świadectw weterynaryjnych 53.5KB
doc Wymag. dla prod. dla dzieci
ilość pobrań: 742
2017-05-25 07:56 1.35MB Wymag. dla prod. dla dzieci 1.35MB
doc Wymagania sanit-wet. w imp. do Fed. Ros. mleka i prod mlecz.
ilość pobrań: 760
2017-05-25 08:03 27.5KB Wymagania sanit-wet. w imp. do Fed. Ros. mleka i prod mlecz. 27.5KB
pdf Wymagania sanitarno -weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszowej maczki rybnej
ilość pobrań: 576
2017-05-23 15:28 49.91KB Wymagania sanitarno -weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszowej maczki rybnej 49.91KB
pdf Wymagania sanitarno-weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptaków i ryb
ilość pobrań: 679
2017-05-23 15:29 57.83KB Wymagania sanitarno-weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptaków i ryb 57.83KB
pdf Wymagania wet-san dla żywych ryb, prod. rybnych i maczek rybnych
ilość pobrań: 678
2017-05-23 15:37 66.16KB Wymagania wet-san dla żywych ryb, prod. rybnych i maczek rybnych 66.16KB
pdf Wymogi weterynaryjno-sanitarne w imporcie do Federacji Rosyjskiej
ilość pobrań: 814
2017-05-23 15:29 157.82KB Wymogi weterynaryjno-sanitarne w imporcie do Federacji Rosyjskiej 157.82KB
doc Wyr. owocowo-warzyw.
ilość pobrań: 809
2017-05-25 07:52 288.5KB Wyr. owocowo-warzyw. 288.5KB
pdf Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj
ilość pobrań: 851
2017-05-23 15:38 212.6KB Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj 212.6KB
pdf Wytyczne zakłady drobiarskie FR
ilość pobrań: 956
2017-05-23 15:39 119.68KB Wytyczne zakłady drobiarskie FR 119.68KB
pdf Wytyczne zakłady mięsne - mięso czerwone FR
ilość pobrań: 823
2017-05-23 15:39 132.14KB Wytyczne zakłady mięsne - mięso czerwone FR 132.14KB
pdf Wytyczne zakłady mleczarskie FR
ilość pobrań: 1098
2017-05-23 15:40 228.47KB Wytyczne zakłady mleczarskie FR 228.47KB
doc Załącznik do memorandum pomiędzy Wspolnóta Europejska i Federacja Rosyjska w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
ilość pobrań: 1353
2017-05-25 07:51 49KB Załącznik do memorandum pomiędzy Wspolnóta Europejska i Federacja Rosyjska w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 49KB
doc Zawart. białek, tluszczów, weglowodanów
ilość pobrań: 625
2017-05-25 07:58 54.5KB Zawart. białek, tluszczów, weglowodanów 54.5KB
pdf Zmiany UF 88 regulamin techniczny mleko produkty mleczne
ilość pobrań: 773
2017-05-23 15:40 401.45KB Zmiany UF 88 regulamin techniczny mleko produkty mleczne 401.45KB
 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska