Informacja o łańcuchu żywnościowym

Wzór informacji o łańcuchu żywnościowym - przykładowy formularz informacji o łańcuchu żywnościowym zwierząt lub partii zwierząt kierowanych do uboju (nie dotyczy zwierząt łownych), przeznaczony do uzupełnienia przez właściciela zwierząt i dostarczenia do rzeźni nie później niż 24 godziny przed przybyciem zwierząt lub partii zwierząt do rzeźni, z wykluczeniem okoliczności opisanych w pkt. 7 sekcji III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Przedmiotowy formularz obejmuje odpowiednie informacje z gospodarstwa pochodzenia, o których mowa w sekcji III ww. rozporządzenia.

kategoria: Informacje o łańcuchu żywnościowym [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx Przykładowy wzór informacji o łańcuchu żywnościowym
ilość pobrań: 24056
2020-08-21 14:52 16.53KB Przykładowy wzór informacji o łańcuchu żywnościowym 16.53KB

 

Dodatkowy wzór informacji o łańcuchu żywnościowym:

kategoria: Dodatkowe informacje o łańcuchu żywnościowym [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx Łańcuch żywnościowy GMO - dodatkowy wzór
ilość pobrań: 3351
2020-08-21 14:48 17.45KB Łańcuch żywnościowy GMO - dodatkowy wzór 17.45KB

 

„Wzór łańcucha stosowany jedynie w odniesieniu do zwierząt, z których pozyskuje się mięso znakowane jako "wolne od GMO" w myśl ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. z 2019r., poz. 1401)”

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska