Małpy, zającowate, norki i lisy

Przywóz małp, zającowatych, norek i lisów z krajów spoza UE do Polski jest możliwy po spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

Przesyłce zwierząt musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii kraju, z którego przywożone są zwierzęta, poświadczające spełnienie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska