Psy, koty, fretki

Przywóz zwierząt domowych w celach handlowych z terytoriów lub państw trzecich do Unii Europejskiej jest możliwy pod warunkiem spełniania wymagań przywozowych, określonych w odpowiednich aktach prawnych.

W przypadku importu zwierząt z krajów trzecich do Unii Europejskiej należy spełnić wymagania weterynaryjne w zakresie zdrowia zwierząt oraz przepisy dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu.

Kwestie dotyczące transportu zwierząt na terenie Unii Europejskiej szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady nr 1/2005. Dokumenty określone w ww. akcie prawnym są niezbędne do transportu zwierząt na terytorium UE. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

W przypadku transportu zwierząt droga lotniczą należy pamiętać o spełnieniu wewnętrznych regulaminów linii lotniczych (więcej informacji o transporcie zwierząt w przypadku podróży samolotem dostępnych jest na stronie IATA).

Wymagania przywozowe

 

Od 21 kwietnia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Prawo o zdrowiu zwierząt). Informacje dot. wprowadzania przesyłek do UE są opisane w części V przedmiotowego aktu prawnego.

 Szczegółowe wymagania w zakresie zdrowia zwierząt (psów/kotów/fretek domowych) wprowadzanych z państw trzecich do UE są zawarte w części II tytuł 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

 Lista krajów, z których możliwy jest import zwierząt do UE w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt jest dostępna w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (załącznik VIII w odniesieniu do psów, kotów i fretek domowych).

 Zwierzęta muszą posiadać:

  • prawidłowe indywidualne oznakowanie (więcej o identyfikacji można przeczytać tutaj),
  • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (więcej o szczepieniu można przeczytać tutaj),
  • świadectwo zdrowia do celów wprowadzania na terytorium UE psów, kotów i fretek domowych (CANIS-FELIS-FERRETS) zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/403 (załącznik II rozdział 38).
  • wymagany wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie (więcej o badaniu poziomu przeciwciał można przeczytać tutaj) w przypadku przywozu z państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczym Komisji (UE) 2021/404, dla których ma zastosowanie warunek szczególny "Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania”.

 

UWAGA! W przypadku przywozu psów i kotów z MALEZJI oraz kotów z AUSTRALII dodatkowo obowiązuje DECYZJA KOMISJI z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii. Należy spełnić dodatkowe wymagania określone w ww. akcie prawnym.

 

Weterynaryjna kontrola graniczna

Każda przesyłka zwierząt wprowadzana z państw trzecich do Unii Europejskiej jest poddawana weterynaryjnej kontroli granicznej w specjalnie zatwierdzonych punktach kontroli granicznej (BCP). Kontrola psów, kotów i fretek jest możliwa w punktach oznaczonych kategorią "O"). Należy odpowiednio wcześniej poinformować granicznego lekarza weterynarii o planowanej przesyłce, poprzez wypełnienie pierwszej strony dokumentu CHED-A w systemie TRACES. Więcej informacji o zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przeczytasz tutaj.

Te same wymagania dotyczą niehandlowego przemieszczania psów, kotów lub fretek w liczbie powyżej 5 sztuk.

Informacje Komisji Europejskiej dotyczące przywozu do UE psów, kotów i fretek z państw trzecich dostępne są tutaj

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska