Nowe wzory świadectw

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. decyzja Komisji 2000/572/WE oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostaną uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii surowych wyrobów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 (wzór MP-PREP w rozdziale 24 załącznika III) będzie miał zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska