Nowe wzory świadectw

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2010 zostanie uchylone przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, natomiast rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Nowe wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa zwierząt kopytnych przeznaczonego do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 będą miały zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska