Surowe wyroby mięsne - szczegóły

Od dnia 8 sierpnia 2021r. w związku ze zmianą załącznika IX rozdział C sekcji C pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001, poświadczenie zdrowia publicznego w świadectwie urzędowym w części dotyczącej przywozu z państw lub regionów o kontrolowanym ryzyku wystąpienia BSE surowych wyrobów mięsnych pozyskanych z bydła, owiec czy kóz powinno być uzupełnione o dodatkowe zapisy wskazane w rozporządzeniu (UE) 2021/1176, o ile zwierzęta, z których pozyskano produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego, pochodzą z państwa lub regionu sklasyfikowanego zgodnie z decyzją 2007/453/WE jako państwo lub region o nieokreślonym ryzyku wystąpienia BSE.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska