Nowe wzory świadectw

 

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 - będą miały zastosowanie nowe wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii żywych ryb, żywych skorupiaków, produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z tych zwierząt i niektórych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wzory świadectw w rozdziałach 28-32 załącznika III). 

Okres przejściowy

Przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, do których dołączono odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/628 przez osobę upoważnioną do jego podpisania przed dniem 21 sierpnia 2021r., będą akceptowane  w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska